Privacy Policy

Gebruikmaken van het internet gaat hand in hand met het uitwisselen van informatie. Zonder deze uitwisseling zou u immers geen bezoek kunnen brengen aan onze website. U kunt daarbij denken aan de gegevens die u zelf invult wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, of de IP-gegevens die uw computer, tablet of smartphone met websites moet delen om überhaupt een verbinding tot stand te kunnen brengen. Hoewel deze uitwisseling van informatie dus verweven is met de essentie van het internet, is het natuurlijk wel zo prettig dat u weet hoe er met die informatie wordt omgegaan en waar deze voor worden gebruikt. Solomax heeft daarom een privacyverklaring opgesteld. Hierin kunt u lezen welke gegevens u bij een bezoek aan onze site uitwisselt en hoe deze door ons gebruikt worden om uw ervaring als bezoeker te verbeteren.

Welke gegevens verwerken wij?

Solomax kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Solomax, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Solomax verstrekt. Solomax kan onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken: • Uw voor- en achternaam • Uw adresgegevens • Uw telefoonnummer • Uw e-mailadres • Informatie over de eigenschappen van het apparaat dat u gebruikt om de website mee te bezoeken zoals informatie over type webbrowser, het besturingssysteem, IP-adres en beeldscherminstellingen • Gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Solomax verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Solomax uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de dienstverlening welke via de website aangeboden wordt.

Worden uw gegevens met anderen gedeeld?

Solomax verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien u een bestelling plaatst, dan worden uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan betaaldienstverleners en bezorgdiensten.

Marketingpartijen en technische dienstverleners

We schakelen marketingpartijen in om ons te ondersteunen bij het optimaliseren van onze website en de daarbij horende dienstverlening. Deze marketingpartijen hebben toegang tot geanonimiseerde data van een of meerdere webanalyticsdiensten die op de website worden gebruikt. Ook kunnen wij in het kader van technische ondersteuning bij problemen op de website bepaalde partijen toegang geven tot het systeem waarin persoonsgegevens zijn in te zien die de bezoeker invult zoals contactformulieren of bestelformulieren. Deze partijen zijn verplicht tot geheimhouding en gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

Hostingpartijen

Deze website wordt gehost bij een derde partij. De servers staan in Nederland en onze hostingpartij draagt zorg voor het waarborgen van een beschermingsniveau dat voldoet aan de Europese wet- en regelgeving. Onze hostingpartij is ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd waarmee het voldoet aan hoge kwaliteit- en veiligheidsstandaarden voor servers. Wij verlenen geen toegang tot uw persoonsgegevens aan hostingpartijen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Solomax worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Solomax gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Solomax maakt gebruik van Google Analytics voor ons gerechtvaardigde belang om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief de AdWords-advertenties van Solomax bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics als deel van deze “Analytics”-dienst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Solomax heeft hier geen invloed op. Solomax heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via Solomax verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het laatste octet van uw IP-adres wordt geanonimiseerd indien u geen toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor statistische doeleinden. De gegevens die door Google worden verzameld, worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Bekijk voor meer informatie het Privacybeleid van Google Analytics.

Remarketing

We maken gebruik van remarketing met Google AdWords, LinkedIn en Facebook in onze advertenties. U kunt hiervoor geselecteerd worden indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Remarketing houdt in dat onze advertenties aan u op andere websites worden getoond op basis van de informatie over uw eerdere bezoek(en) aan onze website. Google, LinkedIn en Facebook zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Deze bedrijven zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Bekijk voor meer informatie de instellingen voor advertenties van Google en het cookiebeleid van LinkedIn en Facebook.

Salesfeed

Solomax gebruikt SalesFeed om bedrijven te herkennen van waaruit onze website wordt bezocht. Deze informatie geeft ons inzicht in hoe onze website door verschillende bedrijven wordt gebruikt. SalesFeed herkent enkel bedrijven en geen personen. SalesFeed plaatst geen commerciële third party cookies of trackingcookies. Er worden tijdens de sessie wel functionele first party cookies geplaatst om een sessie-ID aan het bezoek mee te geven. Indien wij een A/B test laten uitvoeren via SalesFeed, worden er ook cookies geplaatst om deze functionaliteit aan te sturen tijdens de sessie. Deze cookies worden verwijderd na beëindiging van de sessie of na 30 minuten inactiviteit.

Google Maps

Solomax gebruikt de Google Maps API voor het tonen van een kaart van de omgeving waar wij zijn gevestigd. Google plaatst voor deze functionaliteit een PREF-cookie waarin het zoomniveau, de gekozen taal en de regio wordt opgeslagen. Deze cookie slaat geen persoonlijke data op.

Nieuwsbrief

Solomax biedt een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van Online marketing en onze producten en diensten. Wij voegen uw e-mailadres alleen met uw expliciete toestemming toe aan de lijst van abonnees. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Voor de nieuwsbrief maken wij gebruik MailChimp. MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Bij elke e-mail wordt met een single pixel gif (web beacon) bijgehouden of de ontvanger de mail heeft geopend en of bepaalde links in de mail zijn aangeklikt. Daarnaast leggen we van al onze abonnees hun e-mailadres, IP-adres en de datum en tijdstip wanneer ze een e-mail openen of klikken op een link in de nieuwsbrief. We gebruiken deze informatie voor ons gerechtvaardigde belang om te onderzoeken en analyseren hoe onze e-mailcampagnes presteren en hoe we deze kunnen verbeteren. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens en voorkeuren te wijzigen of om u af te melden. Bekijk voor meer informatie het privacy- en cookiebeleid van MailChimp.

Sollicitaties

Wij verwerken uw persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van een sollicitatie enkel voor het behandelen van uw sollicitatie. Wij bewaren de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar na afloop van de wervings- en selectieprocedure.

Informatie over cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer of alle andere randapparatuur van de gebruiker worden geplaatst bij een bezoek aan een website. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken kunt u vinden in de cookieverklaring.

Verwijderen van cookies

U kunt cookies uitzetten of verwijderen via de instellingen uw webbrowser. Informatie over het in- en uitschakelen of verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van uw webbrowser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren, beperken of verwijderen. Indien u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt die wij geheel geautomatiseerd verwerken en waarvan de verwerking berust op een toestemming of een overeenkomst, heeft u ook het recht om deze persoonsgegevens in digitaal formaat te krijgen indien het niet gaat om anonieme of gepseudonimiseerde gegevens . U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@Solomax. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om uw identiteit te bewijzen. Als u persoonsgegevens wilt inzien die gelinkt zijn aan een cookie, dan dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen met uw verzoek. U kunt deze terugvinden in uw browserinstellingen.

Bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze worden verwerkt in het kader van de vervulling van een taak van algemeen belang of ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. U kunt ook op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor digital marketing doeleinden, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Wij zullen uw persoonsgegevens vervolgens niet langer voor direct marketing doeleinden gebruiken. Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan dit bezwaar tegemoet kunnen komen. Wij zullen opnieuw een belangenafweging maken. Indien die afweging in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken.

Autoriteit persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen via een van de contactmogelijkheden die onderaan deze privacy- en cookieverklaring staan. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy-en cookieverklaring

Solomax behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. De laatste versie zal op deze website worden gepubliceerd.

Contact

Solomax neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Solomax maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over door Solomax verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Solomax op via info@Solomax. Solomax is als volgt te bereiken: Postadres Wilhelminastraat 16, 2011 VM Haarlem Vestigingsadres Wilhelminastraat 14, 2011 VM Haarlem Inschrijvingsnummer handelsregister KvK 75481588 Telefoon 023 204 99 66 E-mailadres info@solomax.nl

Wij maken jouw wensen graag werkelijkheid!

info@solomax.nl
+31 (0)23 204 99 66

Vul het formulier in en we helpen je zo snel mogelijk verder.